Znamy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Dobrym Mieście na 2020 rok.

Znamy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Dobrym Mieście na 2020 rok.

 

 

 

 

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozpocznie się 4 listopada br. i zakończy 8 listopada 2019 r.

 • Głosować może każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto

 • Karty do głosowania dostępne będą w pokoju nr 4 (sala ślubów) na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

 • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w sali ślubów Urzędu Miejskiego

 • Ważne są tylko karty wydane przez pracownika Urzędu i opatrzone pieczątką Urzędu

 • Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt wybrany spośród wszystkich projektów umieszczonych na karcie do głosowania

 • Głosowanie będzie prowadzone w godzinach pracy Urzędu, tj.:
  poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00
  wtorek – środa od godz. 7:30 do 15:30
  czwartek od godz. 7:30 do 17:00
  piątek od godz. 7:00 do 15:00

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA !

 

Projekt nr 1
Przebudowa drogi w Smolajnach
Planowany koszt: 425 800 zł

Przebudowa drogi gruntowej wewnętrznej w miejscowości Smolajny na drogę o nawierzchni asfaltowej. Średnia szerokość drogi 5 – 5,5 m. z poboczami 0,75 m. Odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi. Długość odcinka drogi na działce 179/1 – około 270 m, na działce 210 – około 45 m. Razem 316 m.

W tym roku złożyliśmy wniosek na budowę drogi od Państwa Wudkiewicz do Państwa Stułka, oraz od Państwa Andrzejczuk do Państwa Złotucha.
Głosowanie rusza od 4 listopada i potrwa do 8 listopada czyli tylko tydzień . Tak więc Smolajny do dzieła 😎 Prosimy również o głosy wszystkich sympatyków naszej wsi. Źródło: Sołectwo Smolajny.

Projekt nr 2
Od bezpiecznego małego przedszkola do zdrowego strażaka.
Planowany koszt: 500 000 zł

W ramach składanego projektu planowany jest zakup dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście, wieloosobowych wózków, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, urządzeń do efektywnego rozwoju ruchowego oraz stworzenie tzw.
kącika zabaw.

Drugim elementem projektu jest zakup nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu ochrony osobistej strażaka do jednostki OSP w Dobrym Mieście w tym: obuwia i rękawic specjalnych, trudnopalnych ubrań specjalnych, zapewniających ochronę podczas
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, hełmów strażackich, nowoczesnych aparatów ochrony dróg oddechowych, chroniących strażaków przed oddziaływaniem gazów pożarowych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych.

Dodatkowo w ramach projektu planowany jest zakup specjalistycznego urządzenia (pralnico-suszarki) do odkażania (usuwania z ubrań zanieczyszczeń biologicznych, krwi, bakterii, wirusów, sadzy itp.) i właściwej konserwacji zakupionych ubrań. W ramach projektu planowany jest również zakup do Żłobka Miejskiego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto, sympatycy, przyjaciele naszej dobromiejskiej jednostki straży pożarnej oraz Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście – miło nam poinformować, że po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego 2020, projekt pn.” Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” został pozytywnie zaopiniowany i dopuszczony do głosowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego.
W ramach składanego projektu planowany jest zakup dla dzieci, uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście, m.in. nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zabawek, urządzeń do efektywnego rozwoju ruchowego, wieloosobowych wózków do przewozu najmniejszych „żłobkowiczów” oraz stworzenie tzw. kącika zabaw. Wyposażenie żłobka w zestaw urządzeń takich jak m.in. zjeżdżalnia, huśtawki, materace, przeznaczonych do zajęć ruchowych, będących jednocześnie elementami placu zabaw, stworzenie dziecięcych kącików zabaw w żłobku, znacząco wpłyną na stymulowanie rozwoju dzieci, pobudzając ich wyobraźnię i kreatywność jednocześnie ucząc samodzielności i samodyscypliny, co jest bardzo ważne na tym etapie edukacyjnym.


Drugim elementem projektu jest zakup nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu ochrony osobistej strażaka do jednostki straży pożarnej w Dobrym Mieście celem zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia strażaków przed czynnikami szkodliwymi w tym rakotwórczymi substancjami na jakie narażeni są nasi strażacy podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.
Dodatkowo w ramach całości projektu planowany jest również zakup do Żłobka Miejskiego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Jeżeli uznają Państwo, że warto zainwestować w nasze maluchy i zapewnić im bezpieczne a także rozwojowe przybywanie w żłobku oraz poprawić zabezpieczenie osobiste naszych strażaków przed czynnikami szkodliwymi, zagłosujcie na Projekt nr 2 „Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka”.
Głosować można w dniach od 4 do 8 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14. w godzinach pracy urzędu. W dniu 7.11.2019 r. głosowanie w godzinach od 7.30 do 17.00.
Dziękujemy i zapraszamy do głosowania. Źródło: OSP Dobre Miasto

 

Projekt nr 3
Dobromiejski Park Botaniczny
Planowany koszt: 500 000 zł

Ma zostać odnowiony park przy ulicy Kopernika na górnym osiedlu. Przede wszystkim ma zostać zmieniony jego wystrój, ponieważ w tym miejscu stworzymy Park Botaniczny z olbrzymią ilością zieleni (kwiatów, krzewów, drzewek ozdobnych). Wszystkie rośliny będą wielosezonowe. Różnokolorowe rośliny oraz nowoczesne ławko/donice.

Informacje:
Park przy ulicy Kopernika w Dobrym Mieście ma stać się zieloną oazą dla mieszkańców – Dobromiejskim Parkiem Botanicznym. Zgodnie z planem w parku dominować będą różne nasadzenia rozmaitych gatunków kwiatów, krzewów, drzew oraz drzewek ozdobnych. W centralnej części usytuowane zostaną dwie nowoczesne ławko-donice (tak jak na zdjęciu nr 1 poniżej) oraz drzewo-stoliki.

Zalety parku dla społeczeństwa:
Główną zaletą jest przede wszystkim sam sposób wykreowania zielonej przestrzeni dla mieszkańców gminy. Park będzie służył do spokojnego, wyciszającego oraz miłego spędzania czasu wolnego. Stanie się miejscem rodzinnych spacerów i spotkań sąsiedzkich, terenem przyjaznym ludziom i zwierzętom.
Zalety parku dla środowiska:
Główną zaletą Dobromiejskiego Parku Botanicznego są rośliny, które pobierają z powietrza szkodliwy CO2. Rośliny nie tylko pobierają dwutlenek węgla, ale również wytwarzają życiodajny tlen, co przekłada się na lepsze samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Jest to szczególnie istotny czynnik ze względu na zmiany klimatyczne.

 

Projekt nr 4
Konsorcjum miejsko – wiejskie: przestrzenie przyjazne mieszkańcom
Planowany koszt: 500 000 zł

Zagospodarowanie terenu na ul. Grudziądzkiej pod budowę przedszkola plac zabaw w Podleśnej teren rekreacyjny w Jesionowie

LOKALIZACJA:
Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 7A (numer działki 452, obręb nr 1 Dobre Miasto)
Podleśna (numer działki 254, obręb nr 17 Podleśna)
Jesionowo (numer działki 43 obręb nr 18 Jesionowo)

OPIS PROJEKTU:

1.Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 7A, działka nr 452
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
– rozbiórka istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz z uporządkowaniem terenu oraz demontażem istniejącego ogrodzenia,
-wykonanie koncepcji wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców wraz z koncepcją zagospodarowania terenu,
– zagospodarowanie i dostosowanie terenu, który powstanie po wykonaniu prac rozbiórkowych do pełnienia funkcji przyjaznego mieszkańcom terenu zielonego, który będzie wykorzystywany do czasu zanim powstanie nowy budynek użyteczności publicznej.
Dostosowanie tego terenu będzie polegało na wykonaniu bezpiecznego wejścia na działkę od strony ulicy (schodki oraz zjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych). Zakup i montaż obiektów małej architektury. Zapewnienie oświetlenia terenu poprzez montaż energooszczędnych lamp ledowych.
2.Podleśna działka nr 254
W ramach projektu zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci z elementami zabawowo – sprawnościowymi na powierzchni piaskowej, syntetycznej SBR oraz mat przerostowych. Ponadto w obrębie placu zabaw przewidziano montaż regulaminu placu zabaw, ławek oraz
parkowych koszy na śmieci i ogrodzenie obiektu.
3.Jesionowo – działka nr 43
W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren należący do Gminy Dobre Miasto w Jesionowie. Powstanie teren do zabaw dla najmłodszych mieszkańców Jesionowa. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia dla dzieci takie jak karuzela i tablice edukacyjne dla najmłodszych oraz tor sprawnościowy dla nieco starszych dzieci. Teren
położony jest przy istniejącej siłowni zewnętrznej, co pozwoli na wspólne spędzenie czasu rodziców i dzieci.

Projekt nr 5
Budowa Sali Rekreacyjno – Sportowej w Barcikowie
Planowany koszt: 500 000 zł

W ramach projektu ma zostać zbudowana sala rekreacyjno-sportowa, która będzie służyła uczniom szkoły w Barcikowie oraz społeczeństwu wsi.

Projekt nr 6
Wspólnie zadbajmy o nasz Basen – remont krytej pływalni „Na Fali”
Planowany koszt: 500 000 zł

W ramach projektu przewiduje się:
1. Remont pomieszczeń sanitarnych basenu, tj. szatnia męska, szatnia damska, pomieszczenia WC, natryski, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia ratowników wraz z wymianą armatury oraz wyposażenia, takiego jak szafki, siedziska, ławki, itp.
2. Odświeżenie hali basenowej (malowanie i konserwacja ścian, czyszczenie posadzek).
3. Remont elewacji budynku basenu (lub – w przypadku uzyskania przez Gminę Dobre Miasto dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu – część środków
przeznaczyć na wkład własny).

Projekt nr 7
„Zdrowiej, bezpieczniej i lepiej uczymy się w szkole” czyli poprawa warunków kształcenia poprzez modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, otoczenia i bazy szkoły
Planowany koszt: 500 000 zł

Projekt zakłada poprawę warunków do realizacji zajęć sportowych
poprzez:
1. Modernizację boiska sportowego o powierzchni 60×27 m przy Szkole Podstawowej Nr 1(wymiana nawierzchni trawiastej na poliuretanową).
2. Wykonanie 60-metrowej bieżni z nawierzchnią poliuretanową ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3.
3. Modernizację boiska poprzez wykonanie bieżni poliuretanowej ze skocznią w dal oraz wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2.
4. Zakup 3 monitorów interaktywnych do SP Nr 2 i SP Nr 3.