W Dobrym Mieście za takie śmieci dostaniesz 500 zł !?

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe pochodzące z Twojej nieruchomości, są odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, opublikowanym na stronie dobremiasto.com.pl (w zakładce „Harmonogram wywozu śmieci”)

W przypadku pozbycia się odpadów wielkogabarytowych w innym terminie, pamiętaj że możesz zawieźć je i nieodpłatnie zostawić w PSZOK-u (Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 – baza ZGK Sp. z o. o.).

Jednocześnie informujemy, że pozostawiając w innych terminach odpady wielkogabarytowe przy wiatach śmietnikowych bądź innych miejscach do tego nieprzeznaczonych – narażasz siebie lub swoją wspólnotę na dodatkowe koszty!

Postępując tak działasz na szkodę wspólnoty:

  • psujesz estetykę, w którym żyje Twoja wspólnota
  • pogarszasz samopoczucie mieszkańców, którzy muszą żyć śród Twoich odpadów
  • narażasz ją na karę grzywny w wysokości 500 zł za porzucone przez Ciebie odpady
  • narażasz ją na koszty transportu Twoich odpadów do PSZOK-u

Jeżeli zależy Ci na dobrych relacjach sąsiedzkich i czystości otoczenia, już dziś pamiętaj o prostych i ważnych dla nas wszystkich zasadach postępowania z odpadami
Źródło: UM Dobre Miasto