Są pieniądze na drogę w Bzowcu i remont mostu na ul. Kościuszki w Dobrym Mieście

W dniu 5 września 2019 r. gościem Burmistrza Dobrego Miasta był Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Artur Chojecki.

Głównym powodem wizyty Pana Wojewody było podpisanie umowy na dofinansowanie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycji: „Remontu Mostu Stalowego Nitowanego na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160541N” oraz „Przebudowy drogi w miejscowości Bzowiec”. Źródło: UM Dobre Miasto