Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin – Swobodna, oraz ścieżki rowerowej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin – Swobodna.

Działając w imieniu Drogomex Sp. z o. o. informujemy, że w dniach: od 20.08.2019 do 23.08.2019 na odcinku Knopin (poza terenem zabudowanym), do miejscowości Swobodna, będzie układana nawierzchnia bitumiczna. W związku z powyższym droga na tym odcinku zostanie całkowicie zamknięta dla ruch pojazdów.