5000 zł nagrody za wskazanie podpalacza.

12 sierpnia o godzinie 19.00 odbyło się nadzwyczajne zebranie wiejskie w związku z serią pożarów w Sętalu. Licznie przybyli mieszkańcy, zaniepokojeni podejrzeniem, że pożary we wsi były wynikiem podpalenia, podjęli decyzję o ufundowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 5000 zł za wskazanie podpalacza. Nagroda będzie wypłacona po aresztowaniu sprawcy. 

Mieszkańcy złożyli również wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podpalenia. Wszyscy zobowiązali się również do szczególnej czujności oraz doświetlenia swoich posesji. Wiele osób deklarowało zainstalowanie kamer monitoringu. Ustalono, że za 3 tygodnie zwołane będzie kolejne zebranie w celu przedstawienia i omówienia podjętych działań.

Źródło: Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala