Podpisano porozumienie na zakup nowoczesnych radiowozów dla policji z Biskupca, Olsztynka oraz Dobrego Miasta

W sali konferencyjnej CRS Ukiel w Olsztynie odbyło się dziś kolejne już w tym roku spotkanie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ze starostą olsztyńskim i przedstawicielami samorządów tym razem z Biskupca, Olsztynka oraz Dobrego Miasta. Burmistrzowie podpisali porozumienia z szefem olsztyńskich policjantów i przekazali środki na zakup nowoczesnych radiowozów, które będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy z komisariatów policji.

 

Dziś o godz. 10.00 w sali konferencyjnej CRS Ukiel w Olsztynie odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ze starostą olsztyńskim i przedstawicielami samorządów powiatu. Tym razem porozumienia z szefem olsztyńskich policjantów podpisali burmistrzowie Biskupca, Olsztynka oraz Dobrego Miasta. Porozumienia dotyczyły przekazania przez lokalne samorządy połowy środków finansowych potrzebnych na zakup nowych samochodów służbowych. Pozostała kwota zostanie pozyskana z budżetu policji. Olsztyńska policja prócz radiowozów planuje zakupić specjalistyczne samochody tj. ambulans techniki kryminalistycznej, furgon do przewozu psów oraz ambulans dla funkcjonariuszy z ogniwa wypadkowego.
Poszczególne lokalne samorządy reprezentowane były przez następujące osoby:

Starosta Olsztyński – Andrzej Abako
Burmistrz Biskupca – Kamil Kozłowski
Burmistrz Olsztynka – Mirosław Stegienko
Sekretarz Gminy Dobrego Miasta – Zenon Połocki

Przypomnijmy, że 28 czerwca 2019r w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się podpisanie porozumień przez Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie – insp. Piotra Zabuskiego z przedstawicielami lokalnych samorządów tj. ze starostą olsztyńskim, oraz burmistrzem i wójtami gmin  Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Kolno i Światki.
Zarówno przedstawiciele samorządów jak też komendant olsztyńskiej policji stoją na stanowisku, że tylko ścisła współpraca pomiędzy instytucjami może przynieść wymierne efekty w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ta wspólna idea bycia bliżej społeczeństwa i poprawy ich bezpieczeństwa była priorytetem przy przekazaniu środków finansowych na zakup pojazdu dla Policji.

(mp)
Źródło: KMP Olsztyn