XIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-07-29

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r., tj. poniedziałek o godz. 15.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

 
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci z Żłobku Miejskim w Dobrym Mieście, maksymalnej wartości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
  7. Stanowisko Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie dowozu dzieci z terenów wiejskich do szkół podstawowych w Dobrym Mieście.
  8. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko