Chcesz dołączyć do debaty na najbliższej sesji Rady Miejskie w Dobrym Mieście? Wypełnij formularz.

K O M U N I K A T

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobre Miasto za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Dobre Miasto za 2018 r.
zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest
złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa
się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dobre
Miasto za rok 2018 odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w związku z tym
zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa),
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ( I piętro pok. nr 12).

Jednocześnie informuję, że Raport o stanie Gminy Dobre Miasto
za 2018 rok oraz formularz zgłoszenia do debaty wraz z wykazem osób
popierających udział mieszkańca w debacie, znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko

Źródło: UM Dobre Miasto

Informuję, że XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 27 czerwca 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala narad).
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Łańko.