Obchody z okazji 100-lecia Policji odbyły się w Dobrym Mieście.

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Policjanci w całym kraju świętują rocznicę tego wydarzenia. Także na Warmii i Mazurach poszczególne komendy powiatowe organizują lokalne uroczystości, związane z obchodami Święta Policji. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie powstania Policji Państwowej.
Olsztyn – 21.06.2019

Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych obchodzili swoje święto jako pierwsi w regionie. Uroczystość była okazją do uhonorowania tych funkcjonariuszy, którzy zostali odznaczeni i otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych przy ul. Orła Białego 30 w Dobrym Mieście. Po niej odbył się Główny Apel na Placu za Basztą przy ul. Sowińskiego. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odsłuchaniu hymnu i przywitaniu gości insp. Piotr Zabuski w mieniu własnym, a także kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, złożył wyróżnionym i awansowanym serdeczne życzenia.

”W tym szczególnym dniu wszystkim chciałbym podziękować za dotychczasowe olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych wam zadań, które wykonujecie z poświęceniem i profesjonalizmem. Życzę, aby wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców i przynosiły dumę waszym rodzinom, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie. Najlepsze życzenia kieruję dla pracowników nieumundurowanych Policji zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, których praca jest również ważna z punktu widzenia naszej służby. Pozdrawiam emerytów i rencistów policyjnych. Dziękuję, za przekazanie waszych doświadczeń młodym policjantom, którzy profesjonalnie byli w stanie was zastąpić. Dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych. Dziękuję Państwu za przychylny stosunek do Policji, spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Szczególnie dziękuję Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako, Burmistrzowi Dobrego Miasta Jarosławowi Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Dobrego Miasta Ryszardowi Łańko, z których gościnności korzystamy dziś, celebrując nasze Święto. Dziękuję za okazywaną nam pomoc oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Dziękuję prokuratorom i sędziom oraz podległym im jednostkom za stałą, codzienną konstruktywną współpracę, którą bardzo sobie cenimy. Dziękuję reprezentantom pozostałych służb, inspekcji i instytucji za stałe codzienne współdziałanie. Z okazji naszego Święta życzę wam, panie i panowie policjanci oraz pracownicy Policji, a także waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie”.

Na koniec wszystkim wyróżnionym i awansowanym na kolejne stopnie policyjne serdecznie gratuluję, liderom naszej jednostki dziękuję za dotychczasową postawę. Oprócz policjantów i pracowników policji w uroczystości uczestniczyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, a także przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich m.in., Pełnomocnik Wojewody ds. administracji zespolonej i niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Z-ca Prezydenta Miasta Olsztyna Ryszard Kuć, gospodarz Dobrego Miasta Burmistrz Jarosław Kowalski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu olsztyńskiego, byli komendanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, kapłani oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji 148 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym 13-stu zostało wyróżnionych przedterminowym mianowaniem. W korpusie oficerskim awansowało 3 policjantów. W korpusie aspirantów awans otrzymało 68 policjantów. W korpusie podoficerów awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 50 funkcjonariuszy. W korpusie szeregowych awanse otrzymało 27 funkcjonariuszy. Podczas uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia.
Źródło: KMP Olsztyn