V Dobromiejski Bieg z Olimpijczykiem Karolem Zalewskim

V Dobromiejski Bieg z Olimpijczykiem Karolem Zalewskim

.