Dobromiejski Marsz Godności

Dobromiejski Marsz Godności zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście 30 maja przeszedł ulicami naszego miasta.

 

Ku Godności.

Kilkaset osób przemaszerowało ulicami Dobrego Miasta w Marszu Godności starając się poprzez kolorowy i radosny pochód uwrażliwić dobromieszczan na potrzebę akceptacji, pragnienie posiadania szacunku ze strony innych przez każdego człowieka, a w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zarząd Koła PSONI w Dobrym Mieście składa serdeczne podziękowanie wszystkim, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć. Są to:
Dobromiejska Policja
OSP w Dobrym Mieście
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Warmiński Bank Spółdzielczy
Ewa i Paweł Bednarczykowie
Klub Karate Kyokushin w Dobrym Mieście.
Klasa mundurowa Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Dziękujemy również za liczny udział dzieciom i młodzież z dobromiejskich żłobków , przedszkoli i szkół:
Żłobek Miejski,
Przedszkole samorządowe nr 1
Przedszkole samorządowe nr 2
Niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia”
Niepubliczne przedszkole Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
SP nr 1 im. Gen. J. Bema
SP nr 2 im. M. Kopernika
SP nr 3 im. Rot. W. Pileckiego
Ku Godności.

Kilkaset osób przemaszerowało ulicami Dobrego Miasta w Marszu Godności starając się poprzez kolorowy i radosny pochód uwrażliwić dobromieszczan na potrzebę akceptacji, pragnienie posiadania szacunku ze strony innych przez każdego człowieka a w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zarząd Koła PSONI w Dobrym Mieście składa serdeczne podziękowanie wszystkim, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć. Są to:
Dobromiejska Policja
OSP w Dobrym Mieście
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Warmiński Bank Spółdzielczy
Ewa i Paweł Bednarczykowie
Klub Karate Kyokushin w Dobrym Mieście.
Klasa mundurowa Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Dziękujemy również za liczny udział dzieciom i młodzież z dobromiejskich żłobków , przedszkoli i szkół:
Żłobek Miejski,
Przedszkole samorządowe nr 1
Przedszkole samorządowe nr 2
Niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia”
Niepubliczne przedszkole Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Niepubliczne Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
SP nr 1 im. Gen. J. Bema
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
Zespół Szkół.

Pozdrawiamy liczne przybyłe osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów i terapeutów reprezentowanych przez:
DPS w Jezioranach
ŚDS „7 niebo” w Piotraszewie
WTZ w Olsztynku
Dom Senior + Dobre Miasto
SOSW w Żardenikach
WTZ w Biskupcu
WTZ w Dobrym Mieście.

Organizatorzy