Anna Barbachowska wybrana na Sołtysa sołectwa Cerkiewnik

W dniu 08 kwietnia 2019 roku w Cerkiewniku odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Cerkiewnik została wybrana Anna Barbachowska. Podczas zebrania mieszkańcy Cerkiewnika mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.