Jerzy Woś wybrany na Sołtysa sołectwa Swobodna.

W dniu 08 kwietnia 2019 roku w Swobodnie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Swobodna został wybrany Jerzy Woś. Podczas zebrania mieszkańcy Swobodna mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.