Mirosław Zadroga wybrany na Przewodniczącego Rady Osiedla za Miedzą 1 w Dobrym Mieście

W dniu 04 kwietnia 2019 roku w Dobrym Mieście odbyło się zebranie Osiedla Za Miedzą 1 na którym wybrano Przewodniczącego oraz Radę Osiedla Za Miedzą 1

Przewodniczącym Rady Osiedla Za Miedzą 1 został wybrany Mirosław Zadroga. Podczas zebrania mieszkańcy osiedla mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.