Jerzy Hanusz wybrany na Sołtysa sołectwa Mawry

W dniu 03 kwietnia 2019 roku w Mawrach odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Mawry został wybrany Jerzy Hanusz. Podczas zebrania mieszkańcy Mawr mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.