Józef Sałka wybrany na Sołtysa sołectwa Piotraszewo.

W dniu 03 kwietnia 2019 roku w Piotraszewie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Piotraszewo został wybrany Józef Sałka. Podczas zebrania mieszkańcy Piotraszewa mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.