Joanna Miąsko nowym Sołtysem sołectwa Jesionowo

W dniu 02 kwietnia 2019 roku w Jesionowie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Jesionowo została wybrana Joanna Miąsko. Podczas zebrania mieszkańcy Jesionowa mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

.