Edward Bielawski wybrany na Sołtysa sołectwa Barcikowo. Zobaczcie co się stało po ogłoszeniu wyników!

W dniu 29 marca 2019 roku w Barcikowie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Barcikowo został wybrany ponownie Edward Bielawski. Podczas zebrania mieszkańcy Barcikowa mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

.