Jan Szuszkiewicz ponownie wybrany na Sołtysa sołectwa Stary Dwór.

W dniu 29 marca 2019 roku w Starym Dworze odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Stary Dwór został wybrany ponownie Jan Szuszkiewicz. Podczas zebrania mieszkańcy Starego Dworu mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

.