Julita Sierota ponownie wybrana na Sołtysa sołectwa Knopin.

W dniu 27 marca 2019 roku w Knopinie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Knopin została wybrana ponownie Julita Sierota. Podczas zebrania mieszkańcy Knopina mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.