Stanisław Mokański nowym Sołtysem sołectwa Bzowiec

W dniu 21 marca 2019 roku w Bzowcu odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Bzowiec został wybrany Stanisław Mokański. Podczas zebrania mieszkańcy Bzowca mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.