Iwona Grażul ponownie wybrana na Sołtysa sołectwa Orzechowo

W dniu 19 marca 2019 roku w Orzechowie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Orzechowo została wybrana ponownie Iwona Grażul. Podczas zebrania mieszkańcy Orzechowa mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.