Andrzej Mazurek ponownie wybrany na Sołtysa sołectwa Międzylesie

W dniu 19 marca 2019 roku w Międzylesiu odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Międzylesie został wybrany ponownie Andrzej Mazurek. Podczas zebrania mieszkańcy Międzylesia mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.