VIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-03-15

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 15 marca 2019 r., tj. piątek o godz. 14.30 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się VIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek grupy radnych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
5. Zamknięcie obrad.