Kinga Romanowska nowym Sołtysem Sołectwa Łęgno.

W dniu 18 marca 2019 roku w Łęgnie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Nowym Sołtysem Sołectwa Łęgno została Kinga Romanowska.