Jacek Zygiel nowym Sołtysem Sołectwa Praslity.

W dniu 15 marca 2019 roku w Praslitach odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Nowym Sołtysem Sołectwa Praslity został Jacek Zygiel . Podczas zebrania mieszkańcy Praslit mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.