Zofia Klimek ponownie wybrana na Sołtysa Kunika.

W dniu 15 marca 2019 roku w Kuniku odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Na Sołtysa ponownie została wybrana Zofia Klimek. Podczas zebrania mieszkańcy Kunika mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.