II spotkanie Rady Sportu w Dobrym Mieście

W poniedziałek 4 marca 2019 r w Urzędzie Miasta odbyło się II spotkanie Rady Sportu.

Na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego oraz kluby sportowe. Główny temat spotkania: utworzenie kalendarza wydarzeń sportowych Gminy Dobre Miasto (w tym imprez szkolnych, rekreacyjnych i wyczynowych). 

Kalendarz ma służyć do lepszej komunikacji, ma wyeliminować nakładanie się na siebie terminów imprez oraz co najważniejsze pozwoli zdecydować, które imprezy powinny dostać dofinansowanie z Gminy.