Propozycja utworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Bartoszycami, Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem nie uzyskał większości głosów.

Podczas obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 lutego 2019 r, projekt uchwały w sprawie programu Kolej Plus dotyczącej przywrócenia połączenia kolejowego pomiędzy Bartoszycami, Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem nie uzyskał większości głosów.

Projekt uchwały złożył Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dr Marcin Kazimierczuk z klubu PIS.