Dobromiejskie spółki zostaną połączone w jedną wspólną spółkę.

Dobromiejskie spółki zostaną połączone w jedną wspólną spółkę.