Jest pomysł uruchomienia połączenia kolejowego między Bartoszycami a Dobrym Miastem

Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Marcin Kazimierczuk złożył projekt uchwały dotyczący inwestycji w zakresie utworzenia połączenia kolejowego z Bartoszyc przez Lidzbark Warmiński do Dobrego Miasta i dalej po istniejącej linii do Olsztyna.

W dniu 2019-02-11 projekt uchwały w sprawie połączenia kolejowego Bartoszyce-Lidzbark Warmiński-Dobre Miasto oraz interpelacja dotyczącą Kolei Nadzalewowej Elbląg-Braniewo z Rządowego Programu Kolej Plus będą omawiane na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Wojewodztwa, której Pan Marcin Kazimierczuk jest członkiem.

 

 

Źródło: Facebook/MarcinKazimierczuk