dr Aleksander W. Bauknecht zastępcą burmistrza Dobrego Miasta.

Dr. Aleksander W. Bauknecht urodził się 2 lipca 1984 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009 r.). Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.). W 2014 r. przebywał na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2014 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego, jako student-wolontariusz, doktorant i asystent. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 r. („Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie”; promotorzy: prof. Bronisław Sitek, dr Jakub J. Szczerbowski; recenzenci: prof. Wojciech Dajczak, prof. Tomasz Giaro).

Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UWM w Olsztynie. Prowadzi badania z zakresu rozwoju niemieckiej samorządności, stosunków polsko-niemieckich w ujęciu prawno-historycznym, komparatystyki językowej oraz prawa porównawczego prywatnego i publicznego.

Jest członkiem Towarzystwa Studiów Indoeuropejskich w Monachium i redaktorem języka niemieckiego m. in. „Rocznika Polsko-Niemieckiego” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pełni także funkcję z-cy kierownika olsztyńskiej Szkoły Prawa Niemieckiego. W 2017 r. został powołany na członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku. Ponadto działa w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. Od 2002 r. kieruje własnym biurem tłumaczeń, dzięki czemu miał przyjemność m. in. kilkakrotnie tłumaczyć prof. Christiana von Bar, nazywanego Pierwszym Prawnikiem Europy. Swój warsztat doskonalił pracując przez wiele lat z czołowym olsztyńskim tłumaczem Gerhardem Cyganem.
Ponadto jest opiekunem Stypendium Diecezji Augsburskiej (od 2016 r. wspólnie z dr hab. Aldoną Jurewicz) i Studenckiego Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej oraz współpracuje z jedną z olsztyńskich kancelarii prawnych. W wolnym czasie zajmuje się przekładem polskiej poezji na język niemiecki (m. in. 60 wierszy W. Szymborskiej), fotografią artystyczną, sportem, historią Olsztyna i regionu oraz chętnie podróżuje. Źródło: Katedra Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UWM w Olsztynie.