II-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2018-11-22 na żywo

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r., tj. czwartek o godz. 8.00 w budynku (dawny OTL) w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 24 odbędzie się II-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady, w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, komisji skarg wniosków i petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na okres kadencji 2018-2023 oraz ustalenia ich przedmiotu działania. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na okres kadencji 2018-2023. 
  6. Zamknięcie obrad.