Andrzej Abako nowym Starostą Powiatu Olsztyńskiego

Andrzej Abako nowym Starostą Powiatu Olsztyńskiego.

W głosowaniu nowy Starosta otrzymał 22 głosy za, oraz 3 głosy przeciw. Żaden z głosujących radnych nie wstrzymał się od głosu.

Gratulujemy dla nowego Starosty.

Nowy starosta zapowiedział, że będzie prowadził politykę otwartych drzwi, zapraszając do współpracy wszystkich radnych. Wicestarostą olsztyńskim została Joanna Michalska otrzymując 18 głosów „za”, przy 7 „przeciw”. Gratulujemy!

Andrzej Abako Starosta Powiatu Olsztyńskiego

 

 

Nowy układ sił politycznych po ostatnich wyborach skutkował zmianą władz w powiecie olsztyńskim. Starosta olsztyńskim został Andrzej Abako, wicestarostą Joanna Michalska, a przewodniczącym Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski.

Pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu w Olsztynie odbyła się 21 listopada. 25 radnych z rąk Przewodniczącego Powiatowego Komisarza Wyborczego otrzymało zaświadczenie o wyborze na radnego, po czym złożyło ślubowanie. Zgodnie z porządkiem obrad wybrani zostali przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pracą radnych pokierują: Jerzy Laskowski, który uzyskał 24 głosy „za”, przy 1 „przeciw”. Nowy przewodniczący pełnił tę samą funkcję przez ostatnie dwa lata poprzedniej kadencji Rady. Wiceprzewodniczącymi zostali Grzegorz Drozdowski (23 głosy „za”, 2 „przeciw”) i Bogumił Kuźniewski, który zdobył 20 głosów poparcia.

DSC_1495

Kolejnym punktem obrad był wybór starosty olsztyńskiego. Radna Krystyna Szter, jako przedstawiciel Komitetu Wyborczego Nasz Powiat, przedstawiła na to stanowisko kandydaturę Andrzeja Abako, lidera ugrupowania. Był to jedyny kandydat. W tajnym głosowaniu zdobył on 22 głosy „za”, przy 3 „przeciw”. Nowo wybrany starosta podziękował radnym za zaufanie i zapowiedział prowadzenie polityki otwartych drzwi zarówno dla radnych, jak i mieszkańców powiatu. Odwołał się do swoich poprzedników, wysoko oceniając ich pracę i wkład w rozwój powiatu, podziękował ustępującej ze stanowiska starosty radnej Małgorzacie Chyziak i zapowiedział też intensywną pracę nad budżetem zaplanowanym do realizacji na kolejny rok. – Stworzyliśmy bardzo ambitny budżet, największy jak dotąd w historii powiatu olsztyńskiego. Po stronie wydatków ma wynieść 185 mln zł, przy czym na same inwestycje zostało przeznaczone ponad 77 mln zł – mówił nowo wybrany starosta olsztyński.

Andrzej Abako pracuje na rzecz samorządów od 20 lat, jest radnym obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie, przez ostatnie 20 miesięcy sprawował funkcję wicestarosty olsztyńskiego, wcześniej przez 3 kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta, pracował także w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem ochotnikiem.

Podczas I sesji radni wybrali również wicestarostę olsztyńskiego. Została nim Joanna Michalska, rekomendowana na to stanowisko przez nowego starostę. Nowa wicestarosta zdobyła 18 głosów „za”, przy 7 „przeciw”. Skład Zarządu Powiatu uzupełnią równie doświadczeni samorządowcy: Jacek Szydło (23 „za”, 2 „przeciw”), Artur Wrochna (19 „za”, 6 „przeciw”) i Janusz Radziszewski (20 „za”, 5 „przeciw”). Podczas pierwszej sesji radni wybrali składy komisji stałych oraz jej przewodniczących.

 
Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencja
Andrzej Abako starosta olsztyński
Joanna Michalska wicestarosta olsztyński