I Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Czy Andrzej Abako zostanie Starostą? Transmisja na żywo.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się I Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Olsztyńskiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Olsztyńskiego.