I Sesja Rady Miasta w Dobrym Mieście – 2018-11-20.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2018 r. zwołuję I-ą sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, która odbędzie się  20 listopada 2018 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w budynku (dawny OTL), przy ul. Górnej 24 w Dobrym Mieście.
 
Porządek obrad I-ej sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 20 listopada 2018 r.
 
 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 9. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście prowadzenia obrad od radnego Seniora.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 11. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Dobrego Miasta.
 12. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.