2500zł nagrody dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ośrodka KARTA pn. „Rówieśnicy Niepodległej”.

Zespół w składzie: Ewelina Banaszek, Jakub Kosakowski i Dominik Gałązka przygotował pracę pt. „Pozostawili ślad – o uczniach drohobyckiego gimnazjum” pod opieką Aliny Ślimak – nauczycielki języka polskiego. Młodzież wraz z opiekunem otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2500 złotych oraz nagrody książkowe, w tym specjalne wydanie dwutomowego dzieła pt. „Księga stulecia niepodległości”.

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ośrodek KARTA ogłosił konkurs historyczny dla młodzieży, odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Dokument ów, umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”
(nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), to 111-tomowy album z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego, które w 1926 roku podpisało 5,5 miliona obywateli polskich, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim, rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, społecznościami szkół wyższych oraz uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych. W tak wyjątkowy sposób polskie społeczeństwo uhonorowało 150. rocznicę niepodległości USA, jednocześnie dziękując Ameryce za olbrzymią pomoc dyplomatyczną i materialną w okresie tworzenia II Rzeczpospolitej.

Najmłodsi podpisujący Deklarację urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Niektórzy z podpisanych wciąż żyją. Stąd tytuł konkursu. Zadanie konkursowe polegało na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

Źródło: Powiat Olsztyński