W Dobrym Mieście posadzono Dąb 100-lecia niepodległości.

W Dobrym Mieście posadzono Dąb 100-lecia niepodległości.