LX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – 2018-09-13

2
Informujemy, że LX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 13 września 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w budynku (dawny OTL), przy ul. Górnej 24 w Dobrym Mieście.
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 13 września 2018 r.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo-Braniewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego Zespołu Pałacowego w Smolajnach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Orzechowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie.
11.Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. 
12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i rekreacji w Dobrym Mieście. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/389/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. 
15.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
16.Interpelacje i zapytania.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

2 KOMENTARZE

 1. Zniesmaczenie w trakcie oglądania tej sesji sięga zenitu, gdy patrzy się co wyprawiają radni przed wyborami. Radny B. ma chrapkę na fotel burmistrza, a jeśli nie, to radnego w powiecie, a jak nie to, to chociaż na radnego w mieście – jakby rozdawali w wyborach stanowiska na ciecia w warzywniaku, to jeszcze o to by się ubiegał – a może na proboszcza?! Jest już taki słodki i wdzięczny, że aż się na mdłości zbiera – jak elfik skaczący z kwiatka na kwiatek. Dziękuje za wszystko na sesji, za dostęp powietrza też, a ile ma zasług…?! Wszystko załatawia, o wszystko pyta – pracowitą bidok miał kadencję. Ja, ja ja – wszystko jego zasługa. Tak się zasłużył, ciekawe czy wyborcy docenią. Drogi do zrobienia w swoim sąsiedzkim grajdole wymienia jednym tchem, żeby sobie w notesiku oznaczyć jako „załatwione” gdyby ich mieszkańcy pytali co dla nich zrobił. 😉 Będzie miał co wyrecytować jak będzie chodził po domach jak po kolędzie (a mówię, że najlepiej na proboszcza!) i ronsię podawał, żeby na niego głosować. jakoś chyba nie zależy mu na reszcie Przysiółka bo dziur w drogach po drugiej stronie Garnizonowej nie widzi.
  Niech już będą te wybory, bo się chłopina zapocił chyba paradując po mieście w upały w tym czarnym garniturze. Jeszcze tylko nogawice spinaczem niech dobrze spina jak w gajerze jeździ rowerem, bo jak się chorągwie w szprychy powkręcają, to skąd weźmie następny czarny mundur? No chyba, że jego przyszły mini-zastępca IN SPE mu profesjonalny mundurek rowerowy załatwi?
  Radny K. jak zwykle pomostami wybory chce wygrać. Z kim on się będzie kłócił, jak ST odejdzie w sina dal do powiatu? Cieszy się, że będzie zalew, a może nawet drugi Bałtyk?
  Radny B. – nawet on zaczął chodzić po zapuszczonych mieszkaniach i zwracac uwage na ludzką biedę, żeby tylko mandat znowu dostać. Jak oni się wszyscy starają.
  Pani K. wiecznie pociąga nosem na sesjach – chyba rada musi zasponsorować wizyte u laryngologa i kpl chustek.
  Tylko radna pani „dochtór” jak wisiała przez cała kadencję przy stole, tak wisi i milczy. Czasem coś porysuje, ale najlepiej jej wychodzi gapienie się bezmyslnie w jeden punkt – ta się narobiła przez te 4 lata. Aż jej współczuję.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Zatwierdź swój komentarz
Podaj swoje imię