XLVI sesja Rady Miejskiej w Pasłęku 2018-06-11

Niniejszym informujemy, że w dniu w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 na wniosek Burmistrza Pasłęka w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014–2018 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Pasłęku.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Edward Skalij