Wszyscy popierają mieszkańców Orzechowa. Jest szansa na remont drogi.

W dniu 21 marca 2017r we wsi Orzechowo odbyło się pokojowe zgromadzenie. Głównym celem zgromadzenia było zwrócenie uwagi na tragiczny stan drogi 593.