Znamy plan przetargów w Dobrym Mieście na 2017 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Dobre Miasto przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

źródło: UM Dobre Miasto, Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Dobre Miasto przewiduje przeprowadzić w 2017 r. W sumie 16 zamówień publicznych do IV kwartału 2017r.