Sprawdź kiedy ksiądz przyjdzie z kolęda – Parafia Dobre Miasto aktualizacja do 21 stycznia 2017

Rozpoczęły się doroczne odwiedziny duszpasterskie mieszkańców naszej parafii. Na czas odwiedzin należy przygotować na stole krzyż, zapalone świece i wodę święconą. Podczas odwiedzin duszpasterskich duchowny będzie się modlił z wszystkimi mieszkańcami.

„Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia, zazwyczaj trwający do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Prawo kanoniczne w tej kwestii nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok. W czasach, gdy katecheza nie odbywała się w szkołach, księża sprawdzali stan wiedzy religijnej dzieci i młodzieży. Zwyczajowo zostawia się pamiątkowe obrazki.

W zależności od lokalnych zwyczajów kolęda może mieć różną formę. Najczęściej do kolędy przygotowuje się stół z krzyżem i świecami, w niektórych regionach Polski także z wodą święconą i kropidłem. Przy okazji kolędy parafianie mogą złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej. Niekiedy praktykuje się poczęstunek lub wspólny posiłek. Kolędującemu księdzu zwykle towarzyszą ministranci, rzadziej zakrystian lub organista.” źródło: Wikipedia

Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia (swoją drogą, ciekawe dlaczego?). Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić.

Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy – przez udział w modlitwie. I zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona.

Czy dawać pieniądze dla księdza? Tematem, który budzi najwięcej kontrowersji i komentarzy są oczywiście ofiary składane przy okazji kolędy. Powiedzmy sobie wyraźnie – ksiądz nie przychodzi po pieniądze! Ofiara pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Wiadomo, jaka jest sytuacja materialna wielu rodzin. Jeżeli nie stać nas na złożenie ofiary, nie musimy się z tego powodu tłumaczyć, ani czuć się nieswojo. Natomiast, jeżeli kogoś stać na to, może złożyć ofiarę. Na co są przeznaczone te pieniądze? Ofiary przeznaczone są na wiele celów: na działalność charytatywną prowadzoną przy naszej parafii, na utrzymanie kościoła, na remonty, ogrzewanie kościoła i domu katechetycznego, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży etc

Przy tej okazji, aby uniknąć niepotrzebnych domysłów, najlepiej zastosować biblijną zasadę: niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. To znaczy, jeżeli dajesz ofiarę, to nie komentuj potem tego, albo nie dawaj wcale..

Co oznacza C+M+B na drzwiach? Niemiecka i polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

Harmonogram Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych:

2 stycznia 2017r – poniedziałek od 15:30 ul. Grunwaldzka bloki 2,4,6. ul. Olsztyńska

3 stycznia 2017 – wtorek od 15:30 ul. Grunwaldzka stare budownictwo

4 stycznia 2017 – środa od 15:30 ul. Jana Pawła II, ul. Rzeszutka, ul. Sowińskiego, ul. Górna

5 stycznia 2017 – czwartek od 15:30 ul. Malczewskiego

7 stycznia 2017 – sobota od 10:00 ul. Orła Białego Bloki

9 stycznia 2017 – poniedziałek od 15:30 ul. Orła Białego numery nieparzyste, oraz stare budownictwo

10 stycznia 2017 – wtorek od 15:30 ul. Warszawska stare budownictwo, ul. Ogrodowa, ul. Milewicza, ul. Poprzeczna, ul. Krótka

11 stycznia 2017 – środa

12 stycznia 2017 – czwartek od 15:30 ul. Kościuszki, ul. Nalepy

13 stycznia 2017 – piątek od 15:30 ul. Pułaskiego

14 stycznia 2017 – sobota od 10:00 ul. Dąbrowskiego, ul. Sierakowskiego, ul. Kilińskiego,
ul. Poniatowskiego, ul. Bema

16 stycznia 2017 – poniedziałek od 15:30 ul. Kościuszki, ul. Nalepy, ul. Świerczewskiego

17 stycznia 2017 – wtorek od 15:30 ul. Traugutta, ul. Sułkowskiego, ul. Wybickiego, ul. Sucharskiego, ul. Jasińskiego, ul. Chłopickiego, ul. Wojska Polskiego 15,17,19,21

18 stycznia 2017 – środa od 15:30 ul. Wojska Polskiego

19 stycznia 2017 – czwartek od 15:30 ul. Warszawska 5A, 5B ul. Plac 1 Sierpnia, ul. Słoneczna

20 stycznia 2017 – piątek od 15:30 ul. Zwycięstwa bez bloków 11 i 17

21 stycznia 2017 – sobota od 10:00 ul. Fabryczna

 

Harmonogram Parafia Świętej Faustyny:

2 stycznia 2017r – poniedziałek od 16:00 ul. Jeziorańska ul. Grunwaldzka 12,14,16

3 stycznia 2017 – wtorek od 16:00 ul. Olsztyńska, ul. Lotników, ul. Legionów, ul. Ułańska

4 stycznia 2017 – środa od 16:00 ul. Długa numery nieparzyste, ul. Artylerzystów, ul. Saperów, ul. Armii Krajowej

5 stycznia 2017 – czwartek od 16:00 ul. Długa numery parzyste

7 stycznia 2017 – sobota od 13:00 ul. Piechurów