Nie ma zagrożenia likwidacji szpitala w Dobrym Mieście

Nie ma zagrożenia likwidacji szpitala w Dobrym Mieście. Jednym z pierwszych punktów XXXIV Sesji Rady Miejskiej była debata nad przyszłością dobromiejskiego szpitala.