Sonda: Czy Gmina Dobre Miasto powinna przejąć i utrzymywać drogi wewnętrzne od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

Czy Gmina Dobre Miasto powinna przejąć i utrzymywać drogi wewnętrzne od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych? Z takim pytaniem za pomocą mediów społecznościowych z-ca Burmistrza Dobrego Miasta Beata Harań zwraca się do mieszkańców. Co o tym sądzicie? Czy z naszych wspólnych podatków powinniśmy przejmować i później utrzymywać takie drogi?

 

Beata Harań z-ca Burmistrza Dobrego Miasta

 

Beata Harań:„Mieszkańcy pytają mnie co mają robić z drogami prowadzącymi do ich budynków(bloków), których remonty są bardzo kosztowne. W związku z tym 7 grudnia br. wystosowałam, do Przewodniczącego Rady Miejskiej, wniosek z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia przez Gminę dróg wewnętrznych będących własnością wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Dotyczy to co najmniej ośmiu działek o łącznej powierzchni 7124m2 . Ewentualne przejęcie tych działek do zasobów gminnych może nastąpić po wyrażeniu zgody przez wszystkich współwłaścicieli oraz po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską. Oczywiste jest iż wiązać się to będzie z kosztami, które pokryte muszą być z budżetu Gminy.”

 
[poll id=”19″]