Joker Pub Euro 2016 – parada przez Dobre Miasto na mecz Polska Irlandia

Joker Pub Euro 2016 – parada przez Dobre Miasto na mecz Polska Irlandia