Pierwszy Orszak Trzech Króli AD 2016 Dobre Miasto

Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście wraz ze szkołami, stowarzyszeniami i parafiami organizowali 6 stycznia 2016 roku Orszak Trzech Króli. W tym dniu w Dobrym Mieście odbyły się największe plenerowe jasełka, gdzie Mędrcy ze wschodu wyruszyli za Betlejemską Gwiazdą do Stajenki oddać pokłon Jezusowi.

W Szopce Bożonarodzeniowej  można było oglądać żywe zwierzęta: lamę, owce kameruńskie, oślicę, kozy burskie. Tego dnia każdy chciał mieć na głowie koronę, w ten sposób stał się nie tylko biernym widzem, ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia.

Podczas Orszaku przedstawione zostały sceny ilustrujące wydarzenie biblijne towarzyszące Narodzeniu Pańskiemu takie jak Edykt Cezara Augusta, Walka Dobra ze Złem, Pokłon Trzech Króli.

Przejście Orszaku Trzech Króli było ogromną atrakcją dla mieszkańców i turystów, których w okresie poświątecznym nie brakuje.

Nieodzownym elementem Orszaku było wspólne śpiewanie kolęd przez mieszkańców, którzy  szli za Trzema Królami jadącymi na koniach, ubrani w barwne stroje oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami.