XVII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r., tj. czwartek o godz. 17.00 w salonie artystycznym Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek burmistrza, w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Joachim Zawacki

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie 4 uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Dobrego Miasta”.
–  Wręczenie 4 aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Dobrego Miasta”.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Odczyt dr Janusza Filipkowskiego „ Z historii Dobrego Miasta”.
6. Koncert Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqua pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego.
7. Zamknięcie obrad.