Interpelacja w sprawie parkingu i ogrodzenia szpitala

Andrzej Abako wraz  z Jarosławem Wolakiem złożyli interpelację dotyczącą parkingu przy szpitalu w Dobrym Mieście do Zarządu Powiatu Olsztyńskiego.
I N T E R P E L A C J A
Działając na podstawie Statutu Powiatu Olsztyńskiego § 11 zgłaszamy interpelacje dotyczącą budowy nowego ogrodzenia i parkingu przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście nie posiada parkingu dla samochodów co stanowi bardzo duże utrudnienia dla osób załatwiających sprawy w tej instytucji. Budowa parkingu jest sprawą bardzo ważną ale jednocześnie kosztowną sam ZZOZ z tym problemem sobie nie poradzi w związku z powyższym prosimy Zarząd Powiatu Olsztyńskiego o wsparcie finansowe takiej inwestycji. Ważnym elementem wizerunku placówki jest ogrodzenie, które jest w stanie opłakanym, w pobliżu powstał Dom Przedpogrzebowy zakończony ładnym ogrodzeniem, obecnie z inicjatywy Rady Społecznej kadencji 2010 – 2014 powstaje ogródek rekreacyjny dla pacjentów i odwiedzających, koszt tego zadania to 54 000 złotych z czego 80 % dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Obiekty ZZOZu są zadbane i estetyczne jednak otoczenie odstrasza swoim wyglądem.
Wyrażamy nadzieję, że Zarząd Powiatu rozwiąże ten problem i w najbliższym czasie powstanie parking wraz z nowym ogrodzeniem posesji.
Andrzej Abako Jarosław Wolak